لیست قیمت

 

متریال شروع قیمت ( ریال ) واحد توضیحات
سقف 60×60 گچی روکش PVC 450.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می باشد
سقف 60×60 تمام PVC 590.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می‌باشد.
آسمان مجازی 600.000 هر عدد قیمت به ازای هر عدد تاپل 60×60 بدون سازه و اجرت نصب
سقف کشسان متر مربع قیمت بدون اجرا می‌باشد.
سقف کناف 550.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می‌باشد.
دیوار کناف 800.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می‌باشد.

مبنای محاسبه قیمت‌های فوق، برای متراژ حداقل ۵۰ متر است. در صورت سفارش برای متراژ کمتر ۲۵ الی ۴۵ درصد به مبالغ بالا اضافه خواهد شد.