لیست قیمت

 

متریال شروع قیمت ( ریال ) واحد توضیحات
سقف 60×60 گچی روکش PVC 450.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می باشد
سقف 60×60 تمام PVC 590.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می‌باشد.
آسمان مجازی 600.000 هر عدد قیمت به ازای هر عدد تاپل 60×60 بدون سازه و اجرت نصب
سقف کشسان متر مربع قیمت بدون اجرا می‌باشد.
سقف کناف 550.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می‌باشد.
دیوار کناف 800.000 متر مربع قیمت به همراه اجرا و متریال می‌باشد.
دیوارکوب MDF 650.000 متر مربع فقط متریال ، برای اجرا هر متر 90.000 ریال اضافه میشود.
دیوارکوب PVC روکش دار 380.000 متر مربع فقط متریال ، برای اجرا هر متر 90.000 ریال اضافه میشود.
لیمینیت 120.000 متر مربع فقط متریال ، برای اجرا هر متر 70.000 ریال حداقل اضافه میشود.
کاغذ دیواری 900.000 هر رول فقط متریال ، برای اجرا هر متر250.000 ریال حداقل اضافه میشود.
قرنیز 500.00 متر طول فقط متریال ، برای اجرا هر متر 20.000 ریال حداقل اضافه میشود.

مبنای محاسبه قیمت‌های فوق، برای متراژ حداقل 50 متر است. در صورت سفارش برای متراژ کمتر 25 الی 45 درصد به مبالغ بالا اضافه خواهد شد.